صابون ریز اتوماتیک

10 کالا

صابون ریز اتوماتیک وسیله ای بسیار کاربردی برای استفاده در سرویس بهداشتی و حمام است. این وسیله دارای یک چشمی اتوماتیک است که به راحتی صابون را به صوت اتوماتیک بر روی دست میریزد.

به راحتی به دیوار نصب میشود و باعث افزایش بهداشت فردی میشود.